PAUL COMȘA

AVOCAT COLABORATOR

  • Diplomă de Licență – Specializarea Drept – Facultatea de Drept din cadrul Universității Nicolae Titulescu din București (promoția 2012)
  • Diplomă de Licență – Specializarea Finanțe – Bănci – Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori din cadrul Academiei de Studii Economice din București (promoția 2012)
  • Diplomă de Licență – Specializarea Afaceri internaționale – Facultatea Relații economice internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice din București (promoția 2010)
  • Diplomă de Master – Specializarea Managementul Riscului Financiar Internațional – Facultatea Relații economice internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice din București (promoția 2012)
  • Doctor în Drept – Specializarea Dreptul comerțului internațional – Facultatea de Drept din cadrul Universității din București, cu lucrarea Modalități de finanțare, garantare și plată în comerțul internațional (titlu obținut în 2019)
  • Cadru universitar – Catedra de drept privat din cadrul Universității „Nicolae Titulescu” din București. Discipline predate: Dreptul comerțului internațional, Dreptul contractelor comerciale internaționale, Dreptul afacerilor, Arbitrajul comercial internațional (perioada 2012 – 2020)

https://www.avocatpaul.com