zzz

Av. Daiana Niculescu

Avocat in cadrul echipei ce formează Dep. Juridic al Asociatiei Privind Despagubirile Acordate Vicitimelor Străzii;

Avocat Daiana Niculescu a absolvit cursurile Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucuresti în anul 1996, iar din anul 1997 este  avocat in cadrul Baroului Prahova .

Este avocat consultant şi pledant în domeniul dreptului penal, dreptului civil, comercial si administrativ-fiscal.

În materia dreptului civil oferă consultanţă cât şi reprezentare în următoarele domenii:

 • litigii având ca obiect răspunderea civilă contractuală şi răspunderea civilă delictuală
 • litigii având ca obiect neexecutarea contractelor
 • apărarea şi constituirea drepturilor de proprietate privată şi a dezmembrămintelor dreptului de proprietate: servitute, superficie, uzufruct
 • procese de divorţ şi partaj
 • exercitarea autorităţii părinteşti, stabilirea domiciliului minorilor şi stabilirea programului de vizită
 • numirea de tutore şi curator
 • obţinere ordin de protecţie
 • materie succesorală

În materia dreptului comercial, oferă consultanţă şi asistenţă în special în:

 • recuperarea debitelor în temeiul procedurilor speciale a ordonanţei de plată, cererilor de valoare redusă, cereri întemeiate pe dreptul comun şi somaţii europene de plată
 • asistatea clienţilor în faţa organelor de executare silită şi reprezentarea în litigii având ca obiect contestaţiile la executare
 • constituirea, înfiinţarea societăţilor comerciale, precum şi orice modificări care apar pe parcursul derulării activităţii unei societăţi, cum ar fi deschidere/închidere puncte de lucru, cesiuni de părţi sociale, schimbarea sediului social, autorizări obiecte de activitate, modificare acte constitutive
 • înfiinţări asociaţii şi fundaţii

În drept penal asistă şi reprezintă clienţi în dosare penale, atât în faza de urmărire penală cât şi cea de judecată, atât pentru inculpat cât şi pentru părţile vătămate.

Este de asemenea specializată în drept contravenţional.

În materia dreptului contencios-administrativ se ocupă de anularea/suspendarea actelor administrative şi recuperarea taxelor autoI am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.