Av. Iulian Duică

Membru fondator al Asociatiei Privind Despagubirile Acordate Vicitimelor Străzii;

Av. coordonator al intregii echipe de avocati care formeaza departamentul juridic al Asociatiei;

Iulian Duică este avocat consultant și pledant în dreptul penal, dreptul asigurarilor si obtinerea despagubirilor in urma accidentelor rutiere următoarele domenii

Cu o practică indelungată si intensivă, avocatul Iulian Duică  este specializat in recuperarea daunelor si obtinerea despăgubirilor din accidente rutiere grave. Daca aţi fost victima unui accident auto ce a avut ca urmari decese si vătămări corporale, trebuie sa stiţi ca am reprezentat întotdeauna cu succes părţile vătămate, obţinand daune morale si daune materiale substanţiale pentru clienti. Este important de stiut ca o consultantă juridică oferită la momentul oportun vă poate asigura obtinerea unor despăgubiri importante, adecvate prejudiciului suferit.

Performează in solutionarea cauzelor privind obtinerea despagubirilor acordate de catre asiguratorii de raspundere civila in urma accidentelor auto, drept penal, recuperări debite, drept civil, drept comercial, insolventa si drept succesoral;

Se remarcă prin disciplina profesională si seriozitate in raporturile cu justitiabilii;

A acumulat cunostinte juridice solide care il recomandă ca un bun profesioist si un redutabil adversar in instanta de judecată;

Abordeaza cu intuitie diplomatică litigiile care se solutionează prin proceduri de conciliere;

Este perseverent si tenace in orice actiune care implică interesul clientului sau pană la finalizarea pretentiilor legale ale acestuia;

Intreaga noastra echipa de avocati, s-a remarcat prin solutiile obtinute in instantă in favoarea victimelor accidentelor rutiere;

Calificari si Specializari

 • Absolvent al Facultăţii de Drept Administrativ  in anul 2004;
 • Absolvent  al Facultatii de Drept Stiinte Juridice in anul 2007;
 • Absolvent al Institutului Naţional Pentru Pregătirea si Perfectionarea
 • Avocatilor in anul 2009-2011;
 • Avocat in cadrul Baroului Olt din anul 2009;
 • Avocat in cadrul Baroului Prahova (prin transfer) din anul 2012;

   In materia dreptului penal reprezintă şi asistă clienţi care au nevoie de un avocat în dosare penale, atât în faza de urmărire penală cât şi în cea de judecată, în toate căile de atac, in special pentru persoanele vătămate/parti civile, dar si pentru inculpati in infracţiuni cum ar fi vătămare corporală din culpă, ucidere din culpă, conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, evaziune fiscală, înşelăciune, infracţiuni privind regimul rutier;

În materia dreptului asigurărilor, oferă asistență în procedurile ce privesc recuperarea prejudiciilor rezultate în urma producerii unui accident de circulație.

 • În materia dreptului insolvenței: redactarea cererilor de deschidere a procedurii insolventei; formularea de declarații de creanță; redactarea contestațiilor privind: cererile de deschidere a procedurilor de insolvență, tabelurile de creanțe, măsurile luate de administratorul sau lichidatorul judiciar; consultanță oferită creditorilor sau debitorilor, persoane fizice sau juridice.
 • În materia dreptului societar: constituire societăți; divizări; fuziuni; lichidări; modificare acte constitutive; înființări/desființări puncte de lucru; autorizări obiecte de activitate; dizolvare/lichidare societăți; cesiuni de părți sociale sau acțiuni; excludere asociați; modificări privind organele de conducere; reduceri și majorări de capital; reprezentare și asistare în fața Oficiului Registrului Comerțului; consultanță acordată asociaților, acționarilor sau societăților.
 • În materia recuperări de creanțe si executare silită: reprezentarea în fața organelor de executare sau a judecătoriilor; consilierea creditorilor sau debitorilor persoane juridice sau fizice în contestarea sau recuperarea creanțelor atât de la alte persoane juridice sau fizice, cât și de la autorități publice; redactare și comunicare somații prealabile, contestații la executare; redactare ordonanțe de plată, cereri cu valoare redusă, cereri de chemare în judecată.
 • În materia dreptului fiscal: reprezentarea și asistarea persoanelor fizice și juridice în fața organelor fiscale; redactarea contestațiilor privind decizii de impunere; consilierea persoanelor fizice și juridice în materia dreptului fiscal și cu privire la contestarea executării silite realizată de către organele fiscale.
 • În materia dreptului administrativ:
  – redactarea acțiunilor în contencios administrativ; consilierea persoanelor fizice și juridice în materia dreptul administrativ.
 • În materia contractelor speciale:
  -oferă consultață persoanelor fizice sau juridice și totodată redactează contracte de vânzare-cumpărare, închiriere, transport, antrepriză, distribuție sau alte contracte speciale
 • În materia dreptului civil:
  – redactarea de cereri; reprezentarea și asistarea persoanelor în fața judecătoriilor în materia răspunderii civile delictuale și contractuale, acțiuni de carte funciară, apărarea dreptului de proprietate și alte drepturi reale.
 • litigii având ca obiect răspunderea civilă contractuală şi răspunderea civilă delictuală
 • litigii având ca obiect neexecutarea contractelor
 • apărarea şi constituirea drepturilor de proprietate privată şi a dezmembrămintelor dreptului de proprietate: servitute, superficie, uzufruct
 • procese de divorţ şi partaj
 • exercitarea autorităţii părinteşti, stabilirea domiciliului minorilor şi stabilirea programului de vizită
 • numirea de tutore şi curator
 • obţinere ordin de protecţie
 • materie succesorală

În materia dreptului comercial, oferă consultanţă şi asistenţă în special în:

 • recuperarea debitelor în temeiul procedurilor speciale a ordonanţei de plată, cererilor de valoare redusă, cereri întemeiate pe dreptul comun şi somaţii europene de plată
 • asistatea clienţilor în faţa organelor de executare silită şi reprezentarea în litigii având ca obiect contestaţiile la executare
 • constituirea, înfiinţarea societăţilor comerciale, precum şi orice modificări care apar pe parcursul derulării activităţii unei societăţi, cum ar fi deschidere/închidere puncte de lucru, cesiuni de părţi sociale, schimbarea sediului social, autorizări obiecte de activitate, modificare acte constitutive
 • înfiinţări asociaţii şi fundaţii